Giải ngân trên dưới 75% nguồn vốn xây dựng cơ bản

Cập nhật lúc 06:30, Thứ Năm, 05/12/2019 (GMT+7)
Tính đến đầu tháng 12/2019, huyện Đơn Dương đã giải ngân hơn 71 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 74% nguồn vốn xây dựng 19 công trình chuyển tiếp từ năm 2018. 
 
Trong đó, các tỷ lệ giải ngân gồm: 71% vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng (11 công trình, hơn 39,5 tỷ đồng); 74,2% ngân sách trung ương (2 công trình, gần 20,8 tỷ đồng); 83% ngân sách huyện Đơn Dương (6 công trình, hơn 10,9 tỷ đồng).  
 
Hiện tại đã xây dựng hoàn thành 11 công trình, còn lại 8 công trình đang tiếp tục thi công. 
 
Bên cạnh đó, huyện Đơn Dương đã giải ngân hơn 58 tỷ đồng xây dựng mới 23 công trình trong năm 2019, đạt tỷ lệ 75,2%.
 
Ngoài ra, huyện Đơn Dương còn giải ngân lần lượt 72,8% và 100% tỷ lệ nguồn vốn xây dựng cơ bản từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo.
 
MẠC KHẢI
,