Lâm Hà: Ngành ươm tơ tăng 25%

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Hai, 16/12/2019 (GMT+7)
Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà, hiện nay, trên địa bàn huyện đã và đang hình thành các vùng trồng dâu, nuôi tằm tập trung, bước đầu cây dâu tằm trở thành một trong 3 cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời hình thành các làng nghề ươm tơ dệt lụa tại vùng Tân Hà và thị trấn Nam Ban.
 
Trong năm 2019, huyện trồng mới cây dâu tằm đạt 400 ha so với kế hoạch 265 ha. Do diện tích trồng dâu tăng, nuôi tằm phát triển mạnh, nguồn nguyên liệu kén tằm dồi dào nên sản phẩm tơ cũng tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2018. Qua đó, doanh thu ươm tơ tăng 25%, đạt 276.111 triệu đồng,
 
Lâm Hà đang triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ổn định vùng nguyên liệu tơ tằm với diện tích 3.000 ha, sản lượng kén sản xuất đạt 31.070 tấn/năm. Đồng thời huy động mọi nguồn vốn đầu tư để xây dựng 2 nhà máy ươm tơ công nghệ tự động công suất 1.500 tấn tơ/năm tại Đinh Văn, Nam Ban và  tiếp tục chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống.
 
H.YÊN
,