Những điểm mới về cho vay hỗ trợ tạo việc làm

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Ba, 03/12/2019 (GMT+7)
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên cơ sở Nghị định 74/2019/NĐ-CP (NĐ74) ngày 23/9/2019, sửa đổi - bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm (NĐ61) và Quỹ quốc gia về việc làm; có hiệu lực từ ngày 8/11/2019.
 
Theo đó, đối tượng cho vay là cơ sở sản xuất - kinh doanh và người lao động trực tiếp (theo NĐ61 là người lao động thông qua hộ gia đình). Mức cho vay và thời hạn cho vay tăng gấp đôi so với NĐ61, cụ thể: đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng; thời hạn tối đa là 120 tháng.
 
Lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; người lao động bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tín dụng đối với hộ cận nghèo, hiện nay là 7,92%/năm (theo NĐ61, lãi suất cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình hoặc người lao động bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, là 6,6%/năm).
 
Đối với mức vay từ 100 triệu đồng trở lên, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH (theo NĐ61 là từ 50 triệu đồng)…
 
PHẠM LÊ
,