SỔ TAY PHÓNG VIÊN

1 năm với 9 đề án

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Ba, 31/12/2019 (GMT+7)
Kết thúc năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai 9 đề án phổ biến, giáo dục pháp luật với những kết quả đáng kể. 
 
Thứ nhất, Đề án “Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục trong nhà trường”, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành trực thuộc đã chủ trì tổ chức gần 230 cuộc tuyên truyền cho gần 171.000 lượt cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các cấp học trên địa bàn.
 
Thứ hai, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động”, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì với 60 cuộc cho 8.000 người.
 
Thứ ba, Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm” do Sở Tư pháp chủ trì tổ chức gần 10 hội nghị tập huấn cho gần 1.000 đoàn viên, thanh niên là thành viên Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống pháp luật”.
 
Thứ tư, Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” với gần 100 buổi tổ chức cho 15.500 lượt người tham gia, Hội Luật gia Lâm Đồng chủ trì.
 
Thứ năm, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ”, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ trì triển khai với gần 2.000 lượt người tham gia học tập.
 
Thứ sáu, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trên Trang thông tin điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng xây dựng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã đăng 1.750 tin, bài, tài liệu pháp luật.
 
Thứ bảy, Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số”, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 8 hội nghị tập huấn cho 1.500 đại biểu. 
 
Thứ tám, Đề án “nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức 100 buổi học tập, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên.
 
Thứ chín, Đề án “Đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”, các sở, ban ngành, đoàn thể đã cùng phối hợp tổ chức hàng chục Hội nghị tập huấn cùng hàng trăm buổi tuyên truyền về các nội dung pháp luật liên quan đến công việc hàng ngày cho hàng vạn lượt cán bộ, người dân trên địa bàn. 
 
Với sự chủ trì của một cơ quan và sự phối hợp của nhiều cơ quan, sở, ngành, đoàn thể chính trị, chính quyền địa phương các cấp, trường học, thôn, tổ dân phố..., 9 đề án đã chuyển tải các nội dung pháp luật thiết thực với từng đối tượng tiếp cận, đạt hiệu quả sâu rộng trong năm 2019 nêu trên, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy hơn nữa trong năm 2020.
 
VŨ VĂN
,