SỔ TAY PHÓNG VIÊN

5 năm và hơn 3.000 tỷ đồng

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)
Theo UBND tỉnh, trong vòng 5 năm qua, tổng nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh khoảng 3.000,5 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng vốn kế hoạch đầu tư công của tỉnh. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp gần 1.001 tỷ đồng, chiếm 54,4%; số còn lại được huy động từ các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và các nguồn vốn khá.
 
Từ nguồn vốn ngân sách đầu tư trực tiếp đã đầu tư vào các chương trình bao gồm: Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững 586 tỷ đồng, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1.145 tỷ đồng, Chương trình bố trí xắp xếp dân cư cần thiết theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 120 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2016 là 15,46 tỷ đồng và Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học 77,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng thu hút 115 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào DTTS với tổng vốn đăng ký 5.000,8 tỷ đồng.
 
Với kết quả đầu tư trên, theo UBND tỉnh, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS đến nay có nhiều chuyển đổi rõ rệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hiện có 100% xã có điện lưới quốc gia, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đảm bảo lưu thông cả hai mùa mưa nắng. Đáng chú ý, có 38/46 xã và 19/129 thôn đặc biệt khó khăn đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn III; 25 xã vùng đồng bào DTTS (có trên 50% số hộ là người DTTS) đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 8 xã và 110 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn cần tiếp tục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.
 
Được biết, từ nguồn vốn đầu tư và các chính sách khác, tính đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm 2%, tương đương 1.500 hộ nên số hộ nghèo hiện còn 6,5%, tương đương 4.191 hộ.
 
KHẢI NHIÊN  
,