Tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ

06:12, 20/12/2019

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đang tích cực xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ...

Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng đang tích cực xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Ấn Độ. Năm 2018, Ấn Độ nhập khẩu 106 triệu USD, 9 tháng đầu năm 2019 đạt xấp xỉ 67 triệu USD, chiếm 12% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Ấn Độ nhập hàng hóa của Lâm Đồng chủ yếu là các mặt hàng như alumin, cà phê hạt và tơ thô. Ấn Độ hiện là quốc gia đứng thứ nhất về nhập khẩu Alumin và đứng thứ 6 về nhập khẩu cà phê nhân Lâm Đồng. Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng nhập một số hàng hóa từ Ấn Độ như giá thể trồng hoa với lượng không lớn. Lâm Đồng đang tích cực xúc tiến thương mại nhằm tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu giữa Ấn Độ và Lâm Đồng.
 
D.Q