Tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống trong xúc tiến đầu tư

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Tư, 11/12/2019 (GMT+7)
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 50, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục đổi mới hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; đồng thời nhấn mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư cần gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hàng năm của tỉnh phải phù hợp và thống nhất với các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể: Cần tăng cường sự phối hợp, liên kết giữa địa phương với Trung ương, giữa các vùng, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các hiệp hội nghề nghiệp trong công tác xúc tiến đầu tư. Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới; tiếp tục duy trì các thị trường và đối tác truyền thống như Nhật, Hàn, Đài Loan, Hà Lan, đồng thời mở rộng thị trường, đối tác mới như Mỹ, các nước EU, Ấn Độ. Đa dạng hóa các hoạt động và phương thức xúc tiến đầu tư; chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ với các dự án hợp tác thành công cụ thể. Đầu tư thỏa đáng cho hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh công tác vận động, mời gọi các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, công nghệ cao, công nghệ sạch.
 
Rà soát, cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để kêu gọi đầu tư nước ngoài.
 
Công khai, minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, pháp luật, chính sách quy hoạch, kế hoạch, thị trường; tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư; xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án thực hiện...
 
NGUYÊN THI
,