Xây dựng 11 chợ kiểu mẫu bảo đảm an toàn thực phẩm

06:12, 18/12/2019

Với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, kế hoạch trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng 11 chợ kiểu mẫu trên 10 huyện và thành phố Đà Lạt. 

Với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, kế hoạch trong năm 2020, toàn tỉnh Lâm Đồng xây dựng 11 chợ kiểu mẫu trên 10 huyện và thành phố Đà Lạt. 
 
Trong đó gồm gần 1,1 tỷ đồng chi phí kiểm nghiệm mẫu thực phẩm. Còn lại hơn 400 triệu đồng chi phí tập huấn, sát hạch kiến thức an toàn thực phẩm, hỗ trợ bảng hiệu chợ kiểu mẫu, sổ sách ghi chép nguồn gốc thực phẩm… 
 
Cụ thể, triển khai trong quý 1/2020 với Chợ mới Đà Lạt Center và Chợ thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương). Quý 2/2020 với 6 chợ: Thạnh Mỹ (Đơn Dương), Liên Nghĩa (Đức Trọng), Đinh Văn (Lâm Hà), Đạ R’sal (Đam Rông), thị trấn Di Linh (huyện Di Linh), Lộc Thắng (Bảo Lâm). Còn lại 3 chợ: thị trấn Madaguôi (Đạ Huoai), thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), thị trấn Cát Tiên (huyện Cát Tiên) triển khai trong quý 3/2020. 
 
11 chợ kiểu mẫu đi vào hoạt động đều đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856: 2017 về kinh doanh, truy xuất nguồn gốc thực phẩm…
 
MẠC KHẢI