12 huyện, thị thu NSNN đạt và vượt dự toán

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)
Năm 2019, dự toán thu NSNN được HĐND và UBND tỉnh giao là 8.050 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 7.525 tỷ đồng, thu từ thuế phí 5.250 tỷ đồng, thu từ đất nhà 1.065 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 850 tỷ đồng, tài chính thu 280 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 525 tỷ đồng. 
 
Kết quả, tổng thu NSNN năm 2019 là 8.647,9 tỷ, đạt 107% dự toán địa phương và bằng 120% so năm 2018. Trong đó, thu thuế, phí là 5.261,8 tỷ, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 118% so năm 2018. Đặc biệt, 12 huyện, thị đều có số thu đạt và vượt dự toán năm 2019 từ 12% trở lên.
 
Các khoản thu thuế, phí năm 2019 hầu hết đều vượt dự toán và tăng so năm 2018 như: DNNN địa phương vượt 6% dự toán, tăng 262% so năm 2018; thuế thu nhập cá nhân vượt 11% dự toán, tăng 25% so năm 2018; lệ phí trước bạ vượt 29% dự toán, tăng 41% so năm 2018; phí, lệ phí vượt 3% dự toán, bằng 99% so năm 2018; thuế sử dụng đất, tiền thuê đất đầu tư nước ngoài vượt 92% dự toán, tăng 66% so năm 2018. 
 
PHẠM LÊ
,