25 cơ sở công bố tiêu chuẩn chất lượng giống hoa

06:01, 06/01/2020

Tính đến đầu tháng 1/2020, thành phố Đà Lạt có 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở các giống hoa invitro trên địa bàn, quy mô hơn 60,5 triệu cây/năm.

Tính đến đầu tháng 1/2020, thành phố Đà Lạt có 25 cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố tiêu chuẩn chất lượng cơ sở các giống hoa invitro trên địa bàn, quy mô hơn 60,5 triệu cây/năm.
 
Cụ thể, gồm 20 cơ sở nuôi cấy mô, đạt sản lượng bình quân hơn 45,5 triệu cây/năm. Trong đó dẫn đầu sản lượng mỗi năm với các Cơ sở Thiên Phú ở làng hoa Thái Phiên (10 triệu cây hoa cúc); Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt (hơn 7 triệu cây trang trí, hoa cúc, salem, đồng tiền); Công ty Cổ phần Cây giống Cao Nguyên ở Phường 11 (5 triệu cây trang trí)… 
 
Và 5 cơ sở vườn ươm hơn 15 triệu cây mỗi năm ở thành phố Đà Lạt là: Cơ sở Nguyễn Văn Hiếu ở Đa Phú, Phường 7 (5 triệu cây hồng môn); Vườn ươm Hoàng Cúc ở đường Phù Đổng Thiên Vương (5 triệu cây hoa cúc); Chi nhánh Công ty Phương Đông (4 triệu cây hoa cát tường); Cơ sở Nguyễn Văn Huy ở Xuân Thọ (1 triệu cây hoa cát tường), Cơ sở Nguyễn Trọng Bằng ở đường Trạng Trình (20.000 cây hoa hồng môn).
 
VĂN VIỆT