Để ổn định sinh kế 16.000 hộ dân

Cập nhật lúc 06:27, Thứ Ba, 14/01/2020 (GMT+7)
Với đơn giá nhận khoán bảo vệ rừng từ 500-600.000 đồng/ha/năm, hơn 16.000 hộ dân Lâm Đồng (chiếm hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số) trong năm 2019 tiếp tục được ổn định sinh kế với thu nhập 12,5 triệu đồng đến 15 triệu đồng/hộ/năm. 
 
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 18 đơn vị kinh doanh du lịch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Ảnh: V.Việt
Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 18 đơn vị kinh doanh du lịch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Ảnh: V.Việt
 
Tính đến nay, Lâm Đồng đã có 2 năm thí điểm và 9 năm thực hiện chính thức chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn. Đến cuối năm 2019, diện tích chi trả DVMTR ở Lâm Đồng khoảng 400.000 ha, chiếm 78,4% tổng diện tích rừng. Cụ thể gồm 40 nhà máy thủy điện; 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh nước sạch, 5 cơ sở sản xuất công nghiệp, 18 đơn vị kinh doanh du lịch chi trả DVMTR bình quân 550-660.000 đồng/ha/năm cho đơn vị cung ứng trên 2 lưu vực sông Đồng Nai và sông Sêrêpôk. Tính chung giai đoạn năm 2011-2018, bằng hình thức ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thu gần 1.433 tỷ đồng (bình quân hơn 179 tỷ đồng/năm). Con số này tính riêng năm 2019 gần 321,5 tỷ đồng, đạt 101,5% kế hoạch được giao. Cơ cấu nguồn thu DVMTR chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 94,3% từ thủy điện; còn lại tỷ lệ 5,2% sản xuất nước sạch và 0,5% kinh doanh du lịch. 
 
Ước tổng số tiền chi trả cho các chủ rừng cung ứng DVMTR trong năm 2019 gần 268 tỷ đồng. 
 
Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng, kết quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn đã “nâng cao nhận thức đối với cán bộ, Nhân dân, nhất là Nhân dân sống gần rừng, các chủ rừng, hộ nhận khoán rừng, đối tượng phải chi trả DVMTR thông qua công tác tuyên truyền và thực tế hoạt động với mục tiêu tạo sự công bằng trong cung ứng và hưởng thụ dịch vụ. Từ đó tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia của các bên liên quan”. Thêm nữa, chính sách chi trả DVMTR đã tạo nguồn thu tài chính ổn định, qua đó giảm nguồn chi đáng kể hàng năm từ ngân sách Nhà nước cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời từ nguồn chi trả DVMTR, các đơn vị chủ rừng đã có thêm kinh phí tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng đạt hiệu quả cao hơn. Và các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương có điều kiện phối hợp đồng bộ, thiết thực và hiệu quả hơn trong công tác vận động, tuyên truyền, tổ chức điều hành quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm từ cơ sở. Đáng quan tâm hơn nữa với đặc thù tỉnh Lâm Đồng gồm 95% diện tích chi trả DVMTR được chủ rừng là tổ chức nhà nước ký hợp đồng giao khoán trực tiếp đến người dân, bình quân 25-30 ha/hộ, đã góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho 16.000 hộ dân nói trên có thêm hàng năm 15% trên tổng mức thu nhập bình quân của hộ gia đình. 
 
Thu nhập từ nghề rừng của người dân Lâm Đồng đã đạt mức 15 triệu đồng/hộ/năm. Ảnh: V.Việt
Thu nhập từ nghề rừng của người dân Lâm Đồng đã đạt mức 15 triệu đồng/hộ/năm. Ảnh: V.Việt
 
“Người dân đã nhận thấy lợi ích thiết thực, không ngừng phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuần tra, kiểm tra, bảo vệ tốt hơn trên diện tích rừng nhận khoán quản lý, bảo vệ của mình…”, theo đánh giá của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Lâm Đồng. 
 
Dự kiến năm 2020, kế hoạch thu tiền DVMTR gần 307 tỷ đồng từ nguồn thu nội tỉnh và thu điều phối từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam. Và với đơn giá 495.000 đồng/ha lưu vực sông Sêrêpok và 700.000 đồng/ha lưu vực sông Đồng Nai, tổng mức chi trả tiền DVMTR bằng với tổng số thu gần 307 tỷ đồng. Đạt và vượt kế hoạch thu - chi tiền DVMTR trong năm 2020 này, Lâm Đồng tiếp tục hiện thực hóa chủ trương, chính sách của nhà nước về huy động các nguồn lực của xã hội chung tay bảo vệ và phát triển rừng, cải thiện sinh kế đối với người làm nghề rừng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT
,