Đơn Dương: 30% sản lượng nông sản được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm

06:01, 06/01/2020

Theo thông tin từ UBND huyện Đơn Dương, diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn hiện đạt 10.468 ha/11.763 ha, chiếm 89% diện tích canh tác rau toàn huyện...

Theo thông tin từ UBND huyện Đơn Dương, diện tích sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn hiện đạt 10.468 ha/11.763 ha, chiếm 89% diện tích canh tác rau toàn huyện. Trong đó có khoảng 30% sản lượng nông sản toàn huyện được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, tăng 5% so với năm 2018. Giá trị thu nhập từ sản xuất rau hoa ứng dụng công nghệ cao đạt trung bình từ 250 đến 300 triệu đồng/ha/năm, có mô hình thu nhập 1 tỷ đồng/ha/năm. 
 
Theo đánh giá của huyện, hiện nay, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát triển nhưng quy mô, tính chất trong tổ chức các hình thức liên kết sản xuất, tiêu thụ vẫn còn thấp; chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh chưa cao. Trong năm 2020, huyện sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về sắp xếp, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, phát triển theo chuỗi giá trị, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp.
 
HOÀNG YÊN