Đức Trọng có 194 trang trại trên lĩnh vực kinh tế

Cập nhật lúc 07:07, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)
Hiện nay, trên địa bàn huyện Đức Trọng có 194 loại hình trang trại đạt các tiêu chí quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, có 50 trang trại trồng trọt, 144 trang trại chăn nuôi (26 trang trại chăn nuôi gia cầm, 73 trang trại chăn nuôi heo, 38 trang trại nuôi bò sữa và 7 trang trại nuôi bò thịt).
 
Bên cạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo mô hình trang trại, trên địa bàn huyện Đức Trọng hiện đang phát triển khá mạnh loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, đã tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản mang lại hiệu quả cao cho nông dân địa phương.
 
Hiện nay, toàn huyện ĐứcTrọng có 3.645 hộ sản xuất nông nghiệp (cả trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm) tham gia các hình thức liên kết để tiêu thụ nông sản (chiếm 13,8% số hộ sản xuất nông nghiệp trong toàn huyện). Trong tổng số 3.645 hộ tham gia liên kết, có 1.634 hộ đã ký kết hợp đồng chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đảm bảo sản phẩm tiêu thụ khá ổn định, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương…
 
THANH  HỒNG
,