Gieo trồng 381.668 ha cây hàng năm và cây lâu năm

Cập nhật lúc 06:20, Thứ Hai, 13/01/2020 (GMT+7)
Tổng kết năm 2019, toàn tỉnh Lâm Đồng gieo trồng trên tổng diện tích 381.668 ha cây hàng năm và cây lâu năm. Trong đó, tổng diện tích áp dụng theo các quy trình VietGAP, GlobalGAP, 4C... gần 77.620 ha. 
 
Cụ thể, các diện tích cây trồng áp dụng các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt nói trên gồm: cà phê (gần 75.500 ha), rau (1.223 ha), lúa (330 ha), chè ( 302 ha), cây ăn quả (236 ha), dược liệu (35 ha)...
 
Đáng kể toàn tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đổi 3.463 ha cây trồng kém hiệu quả sang các đối tượng cây trồng khác đạt giá trị kinh tế cao hơn. Theo đó, 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh đã chuyển đổi cây điều và cây lúa thu nhập thấp với diện tích lần lượt hơn 1.170 ha và 815 ha sang trồng các loại cây ăn quả, dâu tằm... đạt thu nhập cao hơn. 
 
Đồng thời tái canh cải tạo gần 8.200 ha cà phê, nâng tổng diện tích này lên đến 65.645 ha, chiếm gần 38% tổng diện tích cà phê toàn tỉnh Lâm Đồng.
 
VŨ VĂN
,