Ngành Thuế Lâm Đồng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)
Ngay từ đầu năm 2019, Cục Thuế đã tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết và Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu; chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao Cờ thi đua cho Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương. Ảnh: Lê Hoa
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt trao Cờ thi đua cho Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương. Ảnh: Lê Hoa
 
Toàn ngành đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế  và cộng đồng xã hội dưới nhiều hình thức: báo hình, báo nói, báo viết, tư vấn trực tiếp, trả lời bằng văn bản, trang thông tin điện tử. Trong đó, tập trung phổ biến các chính sách thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, phản hồi các thông tin do báo đài phản ảnh liên quan đến thu thuế… Tổ chức “Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế năm 2018” để trao đổi, hướng dẫn, tiếp nhận những thông tin từ người nộp thuế, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quyết toán thuế TNDN, TNCN; đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế. 
 
Ngành Thuế cũng tổ chức khen thưởng và tham mưu UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tuyên dương kịp thời những doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; đồng thời, phản ánh, phê bình kịp thời những người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ỳ nợ thuế trên Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế.
 
Công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT cũng thường xuyên được kiểm tra, đối chiếu giữa tình hình thực tế với hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế; đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế; đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công tác quản lý, theo dõi; tiếp tục thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử...  Đến thời điểm 31/12/2019 có 42.287 MST đang hoạt động, trong đó tổ chức 10.286 MST, hộ cá thể 32.001 MST. 
 
Ngành Thuế Lâm Đồng cũng tuân thủ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng và văn phòng thuộc Cục Thuế theo Quyết định số 320/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; thực hiện hợp nhất các Chi cục Thuế huyện, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực. Tính đến hết năm 2019, tổ chức bộ máy tại Cục Thuế gồm 12 phòng và văn phòng thuộc Cục Thuế; 6 Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế; 47 Đội Thuế thuộc các Chi cục Thuế. So với năm 2018 giảm 1 phòng, giảm 2 Chi cục Thuế, giảm 12 Đội Thuế... Sau khi thực hiện sắp xếp, các Chi cục Thuế khu vực đã đi vào hoạt động ổn định, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
 
Cơ quan thuế các cấp chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai các quy chế phối hợp quản lý thu thuế với các ngành và các đề án quản lý thuế do UBND tỉnh ban hành. Cục Thuế cũng tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế một số đề án để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, đúng với các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế, tăng cường chống thất thu ngân sách. 
 
Biểu dương những điển hình trong công tác quản lý thuế năm 2019. Ảnh: L.Hoa
Biểu dương những điển hình trong công tác quản lý thuế năm 2019. Ảnh: L.Hoa
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Thuế cũng nhận thấy một số hạn chế trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2019. Đó là: Một số lĩnh vực thu chiếm tỷ trọng lớn chưa đạt dự toán được giao như: DNNN trung ương đạt 91% dự toán, thuế CTN-NQD đạt 96% dự toán; nợ đọng thuế tăng so năm 2018. Mặc dù cơ quan thuế đã tích cực thanh tra, kiểm tra và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để răn đe, phòng chống gian lận, vi phạm pháp luật thuế; nhưng, ở một số nơi vẫn còn tình trạng thất thu ngân sách, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trong đó tập trung những lĩnh vực như: xây dựng nhà ở tư nhân, hộ cá nhân kinh doanh, lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê tài sản, khách sạn, nhà hàng…
 
Tổng thu NSNN năm 2019 là 8.678,9 tỷ đồng, đạt 108% dự toán địa phương và bằng 121% so năm 2018. Trong đó: Thuế, phí đã thu 5.247,5 tỷ đồng, đạt 100% dự toán địa phương và bằng 119% so năm 2018; Đất, nhà đã thu 1.524,2 tỷ đồng, đạt 143% dự toán địa phương và bằng 138% so năm 2018; Xổ số kiến thiết đã thu 1.087,8 tỷ đồng, đạt 128% dự toán địa phương và bằng 134% so năm 2018; Tài chính đã thu 231,5 tỷ đồng, đạt 83% dự toán địa phương và bằng 117% so năm 2018;  Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 383,1 tỷ đồng, đạt 73% dự toán và bằng 84% so năm 2018.

Công tác ủy nhiệm thu thuế (UNTT), dù ngành Thuế đã phối hợp chặt chẽ với Bưu điện triển khai thực hiện UNTT đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán, nhưng, kết quả đạt được còn hạn chế, do nguồn nhân lực thực hiện UNTT của Bưu điện còn mỏng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thu, chưa quan tâm đến công tác quản lý người nộp thuế tại địa bàn.

Phần hụt thu thuế phí của nhiều địa phương phần lớn do các đơn vị thủy điện có công suất hoạt động thấp hơn so với công suất thực hiện năm 2018, cộng thêm dự toán năm 2019 cao hơn 2018. Ngoài ra, công tác phân tích dự báo của một số địa phương chưa sát với thực tế phát sinh nguồn thu trên địa bàn; chưa quyết liệt trong đôn đốc thu và thu hồi nợ. Một số cơ chế, chính sách thuế còn phức tạp, thiếu đồng bộ, chưa hoàn toàn phù hợp tình hình thực tế hiện nay; các chính sách về thuế sửa đổi, bổ sung thường xuyên, gây khó khăn cho người nộp thuế cũng như cơ quan thuế trong việc triển khai thực hiện. 
 
Cơ quan thuế bị hạn chế về chức năng, quyền hạn nên công tác thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý thuế, nhất là thu thập thông tin ngoài hồ sơ khai thuế để chống thất thu, cưỡng chế thu hồi nợ đọng. Vẫn còn một số ít công chức chưa thật sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; chưa thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công việc…
 
LÊ HOA
,