Thu ngân sách năm 2020 tăng 15,5%

Cập nhật lúc 05:55, Thứ Ba, 07/01/2020 (GMT+7)
Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 của tỉnh Lâm Đồng được Bộ Tài chính giao là 8.275 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 7.870 tỷ đồng; thu thuế, phí là 5.489 tỷ đồng; thu từ đất nhà là 1.000 tỷ đồng. Số thu NSNN năm 2020 do UBND tỉnh Lâm Đồng giao là 9.295 tỷ đồng (tăng gần 15,5% so với dự toán năm 2019); trong đó thu thuế, phí là 5.985 tỷ đồng (tăng 14%), thu từ đất, nhà là 1.295 tỷ đồng (tăng gần 21,6%). 
 
Để hoàn thành nhiệm vụ trên, ngành Thuế Lâm Đồng xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, là: Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020; Triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 25/11/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Chương trình hành động số 4428/CTr-CT ngày 18/12/2019 của Cục Thuế về thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020...
 
LÊ HOA
,