Chưa hoàn thành 2 dự án định canh định cư

Cập nhật lúc 06:27, Thứ Ba, 18/02/2020 (GMT+7)
Qua rà soát trên địa bàn huyện Đơn Dương hiện chưa hoàn thành 2 dự án định canh định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nguyên nhân chưa được phân bổ nguồn vốn đầu tư nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại. 
 
Cụ thể, đó là Dự án định canh định cư xen ghép đang thiếu tổng cộng hơn 5,5 tỷ đồng để phân bổ hoàn thành các hạng mục đường giao thông nông thôn nội vùng thôn Suối Thông A2 (50 hộ/260 khẩu, xã Đạ Ròn) và thôn Kăn Kil, thôn Ha Ma Sing (30 hộ/190 khẩu, thị trấn D’ran).  
 
Còn Dự án định canh định cư thôn Ka Đô mới 2 (58 hộ/260 khẩu, xã Ka Đô) cần phân bổ hơn 3,4 tỷ đồng đầu tư các hạng mục gồm: 950 m đường giao thông nông thôn nội vùng (1,1 tỷ đồng); công trình nước sạch tập trung bằng hệ thống giếng khoan (1,2 tỷ đồng); 795 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất; 500 m đường điện hạ thế (335 triệu đồng)…
 
V.VIỆT
,