Đạ Huoai: Mở rộng diện tích dâu tằm

Cập nhật lúc 06:45, Thứ Tư, 19/02/2020 (GMT+7)
Hội Nông dân huyện Đạ Huoai cho biết, Hội đang vận động nông dân tiếp tục duy trì và phát triển diện tích dâu lai kết hợp nuôi tằm trên những địa bàn phù hợp. Năm 2019, sản lượng kén tằm Đạ Huoai ước đạt 236 tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018; giá bán kén ổn định từ 120.000-130.000 đồng/kg. Tận dụng diện tích đất bồi ven sông, suối thích hợp phát triển cây dâu tằm, Hội Nông dân các xã Đạ Tồn, Đạ Oai, xã Madaguôi đã vận động nông dân trồng dâu kết hợp với nuôi tằm, mang lại thu nhập ổn định và tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. 
 
D.Q
 
,