Đơn Dương: Xây thêm 2 kho lưu chứa và bể chứa bao gói bảo vệ thực vật

Cập nhật lúc 05:34, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)
UBND huyện Đơn Dương cho biết, đang lập hồ sơ xây dựng thêm 2 kho lưu chứa và bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn huyện. 
 
Hiện Đơn Dương đã cho xây dựng 5 kho lưu chứa, 130 bể chứa bao bì hóa chất bảo vệ thực vật đã qua sử dụng trên địa bàn, đồng thời vận động cộng đồng dân cư thu gom số bao bì, chai lọ đựng hóa chất sau khi sử dụng vứt đưa vào các điểm tập trung. Trong năm 2019 vừa qua huyện đã thu gom, chuyển giao trên 1,7 tấn bao bì hóa chất đã qua sử dụng trên cho ngành chức năng xử lý. 
 
Hiện công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo đánh giá của huyện đạt khoảng 70%. Đơn Dương hiện đang xúc tiến việc thi công xây dựng dự án tổ hợp xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. Để bảo vệ môi trường huyện đã vận động trên 270 tổ chức, cá nhân là các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ ký cam kết bảo vệ môi trường.
 
VIẾT TRỌNG
 
,