Gần 505 ha xen canh cây lâm nghiệp với cây nông nghiệp

Cập nhật lúc 06:33, Thứ Hai, 17/02/2020 (GMT+7)
Thống kê trong 2 năm vừa qua, huyện Di Linh đã trồng xen canh cây mắc ca, muồng đen, điều, dổi… trên tổng diện tích gần 505 ha cây nông nghiệp của người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp. 
 
Trong đó, 3 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh, Tam Hiệp, Bảo Thuận trồng lần lượt gần 144,8 ha, 106 ha và 30,5 ha. Còn lại 2 Ban Quản lý rừng Hòa Bắc - Hòa Nam, Tân Thượng trồng gần 160 ha và 64 ha. 
 
Tính riêng trong năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh đã phối hợp với UBND 13 xã có rừng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động hàng trăm lượt hộ dân đăng ký diện tích trồng xen cây lâm nghiệp trên từng diện tích đất lấn chiếm trồng cây nông nghiệp.
 
Được biết, đến nay, độ che phủ rừng ở huyện Di Linh đạt 51,1%. Tỷ lệ này phấn đấu tăng lên 55% vào cuối năm 2020.
 
MẠC KHẢI    
,