Giám sát 13 doanh nghiệp có vốn nhà nước

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 20/02/2020 (GMT+7)
Kế hoạch từ nay đến ngày 31/7, 13 doanh nghiệp có vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ hơn 50% và 100% trên địa bàn Lâm Đồng phải hoàn thành báo cáo giám sát tài chính lần lượt giai đoạn năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. 
 
Sở Tài chính Lâm Đồng là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện giám sát tài chính đối với 13 doanh nghiệp nói trên. Trong đó, giám sát trực tiếp 1 doanh nghiệp và giám sát gián tiếp 12 doanh nghiệp. 
 
Cụ thể, các nội dung giám sát tại doanh nghiệp gồm: việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; huy động vốn và sử dụng vốn huy động; phát hành trái phiếu; tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ, lưu chuyển tiền tệ; kết quả hoạt động kinh doanh; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách…
 
VŨ VĂN   
,