Lâm Đồng: 8 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Cập nhật lúc 06:18, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)
Thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh có 8 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và 31 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng. Nhằm hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, các cơ quan quản lý đã yêu cầu các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện kiểm toán năng lượng theo đúng quy định 3 năm/lần, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Với các cơ sở sử dụng nhiều năng lượng, không bắt buộc phải kiểm toán nhưng phải báo cáo tình hình sử dụng năng lượng. Đồng thời, Sở có nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện tiết kiệm năng lượng, đảm bảo giảm chi phí năng lượng trong sản xuất. 
 
D.QUỲNH
,