Năm đầu xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Cập nhật lúc 05:59, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)
Sau một năm được chọn xây dựng mô hình điểm nông thôn mới kiểu mẫu toàn quốc về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, huyện Đơn Dương đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất đến từng địa bàn, đạt những kết quả đáng kể ban đầu. 
 
Năm 2019, huyện Đơn Dương phát triển mới 5 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Ảnh: V.Việt
Năm 2019, huyện Đơn Dương phát triển mới 5 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ. Ảnh: V.Việt
 
Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn năm 2019-2025 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt vào ngày 6/3/2019. Đến ngày 12/4/2019, Huyện ủy Đơn Dương đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU triển khai Đề án. Và Đề án chính thức được UBND huyện Đơn Dương công bố thực hiện vào ngày 25/4/2019. Theo đó, giai đoạn 2019-2020, Đề án phấn đấu đạt 4/8 xã trong huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã xây dựng mô hình kiểu mẫu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh gồm: Lạc Lâm, Quảng Lập và Ka Đô. 
 
Công tác tuyên truyền, vận động đã được huyện Đơn Dương triển khai sâu rộng ngay sau khi công bố thực hiện Đề án xây dựng mô hình kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. Trong đó lồng ghép thực hiện thiết thực, hiệu quả các phong trào “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi gắn với xây dựng nông thôn mới”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…
 
Qua phong trào đã xây dựng 42 mô hình khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức hàng chục lớp phổ biến Nghị quyết 12 của Huyện ủy Đơn Dương về triển khai Đề án cho hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị và Nhân dân. Đồng thời, tổ chức 2 lớp đào tạo nghề chăn nuôi bò, trồng rau công nghệ cao tại 2 xã Pró và Đạ Ròn, thu hút hơn 60 lao động nông thôn tham gia. 
 
Từ các hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện Đề án đến từng vùng nông nghiệp trên địa bàn dân cư, “công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiếp tục triển khai hiệu quả. Các diện tích canh tác cây trồng giá trị kinh tế thấp được chuyển sang trồng rau, hoa, dược liệu, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trong đó chủ lực là chuyển đổi sang sản xuất rau thương phẩm…”, theo báo cáo của UBND huyện Đơn Dương. Cụ thể, đến hết năm 2019, toàn huyện Đơn Dương đã phát triển 10.486 ha rau, hoa công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 89% trên tổng diện tích. Các biện pháp sản xuất rau, hoa công nghệ cao khá phổ biến như: canh tác trong nhà kính, nhà lưới, tưới tự động, tưới nhỏ giọt, canh tác không dùng đất, điều khiển tự động ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, nâng hệ số sử dụng đất lên 3-3,5 lần/năm… Giá trị thu nhập trung bình từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng/ha/năm, nhiều mô hình đạt thu nhập 1 tỷ đồng/ha/năm trở lên. Huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 5 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản tại 4 xã Đạ Ròn, Pró, Quảng Lập, Ka Đô, nâng tổng số lên 26 chuỗi liên kết trên địa bàn. Đáng kể đã phát triển tổng đàn bò sữa lên gần 13.950 con. Trong đó, đang khai thác sữa 6.500 con với năng suất bình quân 6,2 tấn/con/chu kỳ. Tính riêng 600 hộ chăn nuôi hơn 30% tổng đàn bò sữa, quy mô chăn nuôi mỗi hộ từ 11 con đến 15 con. Tất cả đều trang bị sử dụng máy vắt sữa. Toàn huyện Đơn Dương có 4 doanh nghiệp với 10 trạm thu mua sữa mỗi ngày khoảng 130 tấn. 
 
Đánh giá chung cho biết, trong năm 2019 - năm đầu thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 5 năm tới, huyện Đơn Dương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, duy trì tốc độ phát triển kinh tế, đảm bảo mức thu nhập 66,7 triệu đồng/người/năm, tăng 8,2% so với năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,99%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 1,85%. 
 
Đến cuối năm 2020, huyện Đơn Dương phấn đấu có 3 xã Lạc Lâm, Quảng Lập và Ka Đô đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh nói trên. Những kết quả năm đầu tiếp tục đúc kết nhiều kinh nghiệm mới để huyện Đơn Dương triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đạt mục tiêu đề ra trong năm 2020 nói riêng và đến năm 2025 nói chung.
 
VĂN VIỆT
,