Sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)
Trong tháng 1/2020 vừa qua, kết quả thu hoạch nhiều loại cây trồng hàng năm và lâu năm trên địa bàn Lâm Đồng đã tăng sản lượng so với cùng kỳ năm 2019. 
 
Theo đó, vụ mùa năm 2019-2020, tổng diện tích thu hoạch cây hàng năm đạt 47.908 ha, tăng 0,2%. Cụ thể, diện tích, năng suất bình quân đã đạt và tăng các tỷ lệ tương ứng như: 22.644 ha rau (3,3 tấn/ha, tăng 5,3%); 2.851 ha hoa (gần 903 triệu cành, tăng 2,3%); 2.620 ha bắp (gần 5,2 tấn/ha, tăng 0,85%); 13.014 ha lúa (gần 5 tấn/ha, tăng 0,73%)…
 
Riêng cây cà phê lâu năm, toàn tỉnh Lâm Đồng vừa thu hoạch xong trên tổng diện tích gần 163.460 ha, tổng sản lượng gần 500.000 tấn nhân, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong đó tổng diện tích cà phê tái canh cải tạo giống mới 56.690 ha đi vào thu hoạch, tập trung các vùng cà phê trọng điểm ở Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, đạt năng suất 5-7 tấn/ha.
 
VŨ VĂN 
,