SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Chỉ tiêu thu ngân sách Bảo Lộc đặt ra 1.547 tỷ đồng

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)
Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020 mà thành phố Bảo Lộc đặt ra có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 1.547 tỷ đồng. Với số thu này sẽ tăng thêm khoảng 342 tỷ đồng so với tổng thu năm 2019. Tương tự, tổng thu ngân sách do địa phương quản lý là 590,6 tỷ đồng, tăng hơn 25 tỷ đồng so với tổng thu năm 2019. Trong số thu ngân sách do địa phương quản lý bao gồm các khoản thu: thuế phí 365 tỷ đồng; đất nhà 214 tỷ đồng; cấp quyền khai thác khoáng sản 0,6 tỷ đồng và tài chính quản lý 11 tỷ đồng. 
 
Cũng cần nhắc lại là, năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Bảo Lộc ước đạt 1.205 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, trong đó số thu tỉnh quản lý ước đạt 641,59 tỷ đồng, bằng 100,05% dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý ước đạt 565,559 tỷ đồng, bằng 105% dự toán; trong đó, thu từ thuế và phí ước đạt 329,391 tỷ đồng, bằng 105% dự toán; thu từ đất nhà ước đạt 215 tỷ đồng, bằng 100% dự toán; thu tài chính quản lý ước đạt 9,5 tỷ đồng, bằng 119% dự toán; thu cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 9,6 tỷ đồng, bằng 482% dự toán.
 
Việc Bảo Lộc hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách xuất phát từ công tác thu ngân sách đã có nhiều chuyển biến tích cực tăng cao so với cùng kỳ và tăng 2% so với dự toán giao do đã thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu, khai thác triệt để các nguồn thu (kể cả nguồn thu phát sinh), xử lý nợ đọng thuế và tổ chức đấu giá giao quyền sử dụng đất tại các khu vực, vị trí theo kế hoạch.
Vì vậy, phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, thành phố tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn mà thành phố đặt ra trong năm 2020 này, góp phần vào hoàn thành kế hoạch thu ngân sách chung của tỉnh với mức gia tăng thu trên 10% so với năm trước.
 
KHẢI NHIÊN
,