Tập trung ưu tiên xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 05:32, Thứ Ba, 11/02/2020 (GMT+7)
Hơn 5 năm trở lại đây là khoảng thời gian tương đối để có thể nhìn nhận, đánh giá mức độ hiệu quả từ các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh mà tựu trung là việc xây dựng nông thôn mới nơi này. 
 
Bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số sản xuất lúa nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: N.Thi
Bà con vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số sản xuất lúa nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: N.Thi
 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Lâm Đồng bao phủ phạm vi 117 xã trước đây (nay là 116 xã) trên địa bàn toàn tỉnh thì có tới 73 xã thuộc khu vực II, III vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi. Đáng chú ý hơn, trong số 73 xã này có đến 46 xã, 129 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn và có trên 30% hộ DTTS. Với tỷ lệ thôn, xã “đặc biệt khó khăn” cao dẫn tới việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM gặp không ít khó khăn bởi các trở ngại về nhân khẩu học vì là xã vùng dân tộc thiểu số; có vị trí địa lý không thuận lợi nằm ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn rộng, dân cư phân tán; đặc biệt điều kiện phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và yếu… “Tuy nhiên, với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng thuận cao của Nhân dân trong tỉnh, những năm qua chương trình xây dựng NTM đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi, kết cấu hạ tầng nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao” - đó là nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng. 
 
Đạt được kết quả tổng hợp nêu trên, trong quá trình tổ chức thực hiện tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là ban hành các chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Cụ thể, ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để xây dựng NTM, trong đó đối với các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% vốn đầu tư các hạng mục hạ tầng kinh tế - xã hội, còn người người dân hiến đất, hoa màu, công lao động… Bên cạnh đó, các chính sách phát triển sản xuất, dịch vụ, tiêu thủ công nghiệp, thủy sản… được thực thi; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển công nghệ cao, hỗ trợ chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tái canh cà phê, và nhiều chính sách khác đã đến các hộ dân thông qua đội ngũ cán bộ tham gia xây dựng NTM các cấp đã được tập huấn. 
 
Để hoàn thành các tiêu chí NTM tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, tỉnh đã lồng ghép các nguồn lực của chương trình xây dựng NTM với các chương trình, dự án trên địa bàn như: Chương trình giảm nghèo bền vững, Chương trình 135, 134, 30a; trợ cước, trợ giá, chương trình hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm… để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật nâng cao trình độ sản xuất, hình thành các liên kết sản xuất tiêu thụ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ tính riêng giai đoạn từ năm 2014 - 2019, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM toàn tỉnh khoảng 30.305 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp từ chương trình và lồng ghép với các chương trình, dự án khác là 5.972 tỷ đồng (chiếm 19,7%), còn lại là vốn huy động từ cộng đồng dân cư, tổ chức doanh nghiệp và vốn vay tín dụng. Qua đó, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, cụ thể là toàn tỉnh đã xây dựng, nâng cấp được 1.020 km đường giao thông nông thôn, 243 công trình thủy lợi và nước sạch, 234 trường học các cấp, 511 nhà văn hóa xã, 262 nhà văn hóa và khu thể thao thôn và nhiều công trình phúc lợi khác. 
 
Riêng hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo với tổng kinh phí bình quân hàng năm khoảng 30 tỷ đồng. 
 
Và cho đến nay, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát triển đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS của tỉnh đạt gần 4.000 ha, chiếm trên 7% diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao toàn tỉnh. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm xuống còn 6,5% tính đến cuối năm 2019. 
 
Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường nông thôn cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Điển hình là chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, có 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cơ sở mức độ 2, phổ cập trung học cơ sở mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1. Tỷ lệ người dân tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 82,6%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 88%, sử dụng nước sạch tập trung đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế đạt trên 22%; việc thu gom rác thải sinh hoạt đã được các cấp chính quyền quan tâm, thường xuyên chỉ đạo các hội, đoàn thể và vận động Nhân dân thu gom, xử lý rác thải đạt hiệu quả góp phần vào tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh đạt 83,3%. Đặc biệt, tình hình an ninh nông thôn cơ bản được giữ vững, ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật ở địa phương, qua đó thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM đối với các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng DTTS còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số địa phương trong trong công tác chỉ đạo, thực hiện chương trình chưa toàn diện, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM còn lúng túng. Hạ tầng trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn còn thiếu sự đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu trong phát triển sản xuất và nâng cao đời sống của người dân nông thôn; công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi, nước sạch tại một số nơi còn kém hiệu quả gây lãng phí nguồn nước. Việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Công tác bảo vệ, cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn tuy được quan tâm, nhưng chưa có các giải pháp thực sự hiệu quả. Một số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM có tư tưởng hài lòng với kết quả đạt được, chưa tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí. Kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM chưa đồng đều giữa các vùng, địa bàn trong tỉnh... Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thực hiện hoàn thành các mục tiêu của chương trình xây dựng NTM tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS, thời gian tới cần tập trung ưu tiên các nguồn kinh phí để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt cho các xã vùng đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa, các xã mới hoàn thành Chương trình 135 và các xã đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM hàng năm.
 
Được biết, theo thống kê, đến nay toàn tỉnh đã có 99 xã, tương đương 85,3% đạt chuẩn NTM, trong đó có 25 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM và con số này còn được nâng cao trong năm 2020 này. 
 
KHẢI NHIÊN
,