Triển khai 23 công trình hạ tầng nông nghiệp

Cập nhật lúc 05:54, Thứ Sáu, 07/02/2020 (GMT+7)
Tính đến giữa tháng 1/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã giải ngân hơn 386 tỷ đồng nguồn vốn trung ương, tỉnh và nguồn vốn các dự án xây dựng 23 công trình hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn, đạt khoảng 75% kế hoạch. 
 
Trong đó, gồm 18 công trình thủy lợi và 5 công trình hạ tầng giao thông vùng nông nghiệp công nghệ cao. Chưa kể 15 công trình thủy lợi do các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư, đã giải ngân gần 56 tỷ đồng, tương ứng gần 58,5%. 
 
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 430 công trình thủy lợi, gần 1.200 km hệ thống kênh mương, chủ động nước tưới hơn 43.600 ha đất canh tác. Trong đó có 37.900 ha được tưới bằng các biện pháp tiết kiệm.
 
MẠC KHẢI
,