Triển khai gần 54,5 tỷ đồng nguồn vốn giảm nghèo

Cập nhật lúc 06:17, Thứ Tư, 26/02/2020 (GMT+7)
Với gần 54,5 tỷ đồng nguồn vốn được phân bổ hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Đam Rông đang đầu tư cơ sở hạ tầng và nhân rộng mô hình sản xuất trên địa bàn từ nay đến cuối năm 2020. 
 
Trong đó, huyện Đam Rông triển khai gần 44,5 tỷ đồng xây dựng 19 công trình chuyển tiếp từ năm 2019, trả nợ 9 công trình tiết kiệm 10% và 3 công trình thu hồi vốn ứng trước. 
 
Và hơn 10 tỷ đồng còn lại, huyện Đam Rông đầu tư phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững, duy tu bảo dưỡng 2 công trình khác…
 
Ngoài ra, huyện Đam Rông tiếp tục lồng ghép hiệu quả nguồn vốn giảm nghèo nhanh, bền vững với các nguồn đầu tư khác như chương trình nông thôn mới, Chương trình 135…, phấn đấu đạt tỷ lệ giảm nghèo từ 5-7%/năm trở lên.
 
VŨ VĂN 
,