Bước ngoặt trong tổ chức bộ máy hoạt động của ngành Thuế

Cập nhật lúc 06:16, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
Ngày 26/2/2020 là đợt hợp nhất cuối cùng các Chi cục Thuế (CCT) để thành lập Chi cục Thuế khu vực (CCTKV) của toàn hệ thống Thuế cả nước. Trong vòng 3 năm (2018-2020), Tổng Cục Thuế hoàn thành kế hoạch thành lập các CCTKV trực thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố và là bước ngoặt trong công tác tổ chức và hoạt động của ngành Thuế từ việc hợp nhất các CCT.
 
Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương sau một năm hợp nhất đã xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN và được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng.
Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương sau một năm hợp nhất đã xuất sắc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN và được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng.
 
Nỗ lực triển khai, tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy 
 
Công tác chuẩn bị hợp nhất các CCT để thành lập CCTKV của Tổng cục Thuế được triển khai ngay khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII, quy định một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả được ban hành; Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất CCT cấp huyện để thành lập CCTKV…
 
Mặc dù theo lộ trình, đến hết năm 2020, toàn hệ thống Thuế mới hoàn thành công tác hợp nhất các CCT quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành CCTKV; nhưng qua đợt làm điểm tại 6 Cục Thuế (Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Cà Mau) đã sắp xếp, hợp nhất 34 CCT thành 16 CCTKV, giảm 18 CCT và rút kinh nghiệm; năm 2019, thực hiện 5 đợt triển khai tại nhiều Cục Thuế, hợp nhất 434 CCT thành 207 CCTKV, giảm 227 CCT; 2 tháng đầu năm 2020, thực hiện 2 đợt sáp nhập cuối cùng tại 27 Cục Thuế, hợp nhất 97 CCT thành 46 CCTKV, giảm 51 CCT, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kế hoạch hợp nhất. 
 
Từ cuối năm 2018, trong năm 2019 và hai tháng đầu năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 Quyết định thành lập CCTKV thuộc 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước, thực hiện sắp xếp, hợp nhất 565 CCT để thành lập 269 CCTKV, giảm 296 chi cục thuế. Đến nay, toàn hệ thống Thuế có 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế, công tác hợp nhất vượt thời gian trước 10 tháng và về cơ bản các Cục Thuế không gặp vướng mắc lớn, các CCTKV hoạt động ổn định, không xáo trộn, không gây khó khăn cho người nộp thuế.
 
Đánh giá về những kết quả đạt được của ngành Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo các Cục Thuế và toàn thể công chức, người lao động tại các Chi cục Thuế thuộc diện sắp xếp, hợp nhất đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn để hoàn thành kế hoạch sắp xếp, hợp nhất. Bộ trưởng cũng mong muốn, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cục Thuế các tỉnh, thành phố đồng sức, đồng lòng; đảm bảo tư tưởng, không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào công cuộc cải cách, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn.
 
Vượt mức thu NSNN sau tinh gọn bộ máy 
 
Lâm Đồng là một trong 6 tỉnh thực hiện thí điểm hợp nhất các CCT thành CCTKV từ năm 2018. Sau 2 đợt hợp nhất ngày 16/11/2018 và ngày 29/7/2019, ngành Thuế tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác tổ chức bộ máy của Cục Thuế Lâm Đồng hiện nay là 6 CCT và CCTKV (sáp nhập 11 CCT thành 5 CCTKV và giữ nguyên Chi cục Thuế huyện Di Linh). Mỗi CCTKV đều có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. 
 
Việc hợp nhất có thể tạo ra những khó khăn bước đầu là công tác tổ chức Đảng, khi mỗi CCTKV đều hoạt động trên 2-3 địa bàn cấp huyện, nên Đảng bộ huyện, thị này không thể chỉ đạo việc triển khai các nghị quyết về công tác thuế ở huyện, thị khác; thêm vào đó, cán bộ thuế đang làm việc ở huyện, thị này, có gia đình, nhà cửa, con cái ở đó - nay lại phải đi đảm nhiệm công tác ở huyện, thị khác… 
 
Nhưng, theo ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng: Hoạt động của ngành Thuế và nhất là các CCTKV sau hợp nhất thông suốt, bộ phận một cửa hoạt động bình thường, người nộp thuế không gặp khó khăn, không ảnh hưởng gì đến tiến độ thu thuế. Việc hợp nhất giúp tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản lý, cán bộ nỗ lực công tác. Mặc dù vẫn có sự xáo trộn về công việc khiến một số cán bộ thuế có tâm tư, và cán bộ lãnh đạo gặp khó khăn hơn, nhưng các cán bộ thuế đều cố gắng thu xếp, không làm ảnh hưởng đến công việc, thể hiện ở kết quả tổng thu NSNN 2 năm 2018 và 2019 đều đạt và vượt dự toán. 
 
Tại Hội nghị Tổng kết đánh giá kết quả hợp nhất các CCT thành lập CCTKV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự nỗ lực và kết quả đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Thuế; việc sắp xếp tiến hành mạnh mẽ, nhưng ngành Thuế cũng giải quyết tốt chế độ cho cán bộ - công chức, không để có khiếu kiện xảy ra; khẩn trương ổn định tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên sau nhiều năm, 63/63 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, đạt trên 1,277 triệu tỷ đồng, vượt dự toán trên 109 ngàn tỷ đồng, với gần 40% địa phương tăng gấp đôi số thu NSNN so với cách đây 5 năm, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định kinh tế - xã hội.
 
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về thuế (chính sách về miễn, giảm thuế, giãn thuế) để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… Đồng thời, Thủ tướng nhắc nhở, ngành Thuế đã tiến được một bước rất dài cải cách hành chính về thuế, tăng 22 bậc, giúp người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nhưng, không được say sưa với thành công mà phải tận dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 để đẩy nhanh hơn nữa việc điện tử hóa tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành Thuế…
 
LÊ HOA
,