Đạ Tẻh: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 1,5%

Cập nhật lúc 07:18, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)
UBND huyện Đạ Tẻh cho biết, tỷ lệ hộ nghèo tại huyện đã giảm bình quân trên 1,5% hằng năm trong 5 năm gần đây.
 
Tổng cộng trong 5 năm gần đây, tính từ năm 2015 đến nay, Đạ Tẻh từ nhiều nguồn vốn khác nhau đã hỗ trợ 14,6 tỷ đồng cho các thôn đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện để phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Huyện cũng đã hỗ trợ nhà ở cho 169 hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số tiền hơn 3,83 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cùng từ vận động đóng góp của xã hội.
 
Ước tính của huyện, đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn dưới 1,3%, giảm 7,56% so với năm 2015. Trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn dưới 3%, giảm bình quân hằng năm trên 2,5% và giảm 13,1% so với năm 2015. Nếu tính riêng, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên trên địa bàn huyện đã giảm còn dưới 6%, giảm bình quân hằng năm gần 4,68% và giảm gần 23,4% so với năm 2015.
 
VIẾT TRỌNG
,