Đức Trọng chú trọng thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Cập nhật lúc 06:19, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)
Thời gian qua, để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, huyện Đức Trọng luôn quan tâm thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện trên địa bàn huyện có tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh là 1.009 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt 7.671 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.620 lao động. Trong đó, 984 doanh nghiệp đang hoạt động, 25 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động. Riêng trong năm 2019 vừa qua, có 52 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tổng vốn đăng ký đạt 288 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 615 lao động. Tổng doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt 25.000 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách địa phương thông qua thu thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp trên địa bàn đạt hơn 118 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,73% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn.
 
Cùng với việc kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để giảm phiền hà cho các doanh nghiệp, trong 5 năm qua, huyện Đức Trọng đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp với tổng số tiền 15,7 tỷ đồng để các doanh nghiệp đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, chế biến. Riêng năm 2019, có 3 doanh nghiệp được hỗ trợ có thu hồi về đầu tư với tổng số tiền gần 1,6 tỷ đồng.
 
N.MINH
,