Giảm lãi suất ngân hàng để chia sẻ khó khăn vì dịch Covid-19

Cập nhật lúc 08:54, Thứ Tư, 18/03/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 16/3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các Quyết định đồng loạt giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay, chính thức có hiệu lực từ ngày 17/3, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch Covid-19.
 
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đồng loạt giảm lãi xuất để chia sẻ khó khăn vì dịch Covid-19
Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đồng loạt giảm lãi xuất để chia sẻ khó khăn vì dịch Covid-19
 
Theo đó, Quyết định số 419/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa: Đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm;  đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng Nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do ngân hàng tự ấn định.
 
Quyết định số 420/QĐ-NHNN điều chỉnh: Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của ngân hàng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng Nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,0%/năm xuống 6,5%/năm.
 
Tại Quyết định số 418/QĐ-NHNN, Ngân hàng Nhà nước cũng giảm một loạt lãi suất điều hành để giúp các ngân hàng giảm chi phí từ đó giảm lãi suất: Giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm. 
 
Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng cũng giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm…
 
PHẠM LÊ
,