Hơn 66 tỷ đồng chuyển đổi nông nghiệp bền vững

Cập nhật lúc 06:25, Thứ Tư, 25/03/2020 (GMT+7)
Theo kế hoạch cả năm 2020, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) Lâm Đồng sẽ thực hiện tổng kinh phí 66,3 tỷ đồng. Trong đó, gồm 51 tỷ đồng nguồn vốn IDA, 10,3 tỷ đồng nguồn vốn tư nhân đóng góp, 5 tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh Lâm Đồng. 
 
Cụ thể, chi phí đầu tư 730 triệu đồng nâng cấp vườn ươm cà phê tư nhân; hơn 1 tỷ đồng xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động tổ chức nhân dân sản xuất cà phê bền vững tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. 
 
Hoặc 860 triệu đồng chi phí các hoạt động giám sát việc thực hiện chương trình tín dụng tái canh cà phê, chứng nhận vườn ươm và giám sát chất lượng nhân giống, giám sát và đánh giá sự đa dạng, quản lý bệnh hại cây cà phê.
 
Đáng kể dự án còn phân bổ gần 10 tỷ đồng hàng hóa, thiết bị cho các tổ chức nhân dân ứng dụng công nghệ canh tác tưới tiết kiệm trên cây cà phê…       
 
MẠC KHẢI
,