Thúc đẩy việc chuyển đổi và áp dụng ISO phiên bản mới

Cập nhật lúc 06:41, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)
Ngành chức năng tỉnh cho biết đang thúc đẩy các cơ quan thuộc hệ thống hành chính trong tỉnh nhanh chóng chuyển đổi việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản mới TCVN ISO 9001:2015. 
 
Hiện toàn bộ 33/33 cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành và 142/142 xã, phường trong tỉnh đều đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong đó, mới chỉ có 13/33 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chuyển đổi từ phiên bản cũ sang áp dụng phiên bản mới TCVN ISO 9001: 2015; còn tất cả 12 huyện, thành đến nay đều đã chuyển đổi việc áp dụng sang phiên bản mới.
 
Riêng với cấp xã, đến nay 142/142 UBND xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đã xây dựng và áp dụng phiên bản TCVN ISO 9001:2015. So với kế hoạch lộ trình áp dụng đề ra trước đó, tiến độ triển khai thực hiện ở cấp xã của Lâm Đồng đã vượt trước 2 năm so với kế hoạch. 
 
GIA KHÁNH
,