Trên 58 tỷ đồng phát triển sản xuất

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Ba, 24/03/2020 (GMT+7)
Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết, Lâm Đồng dành 58,7 tỷ đồng từ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương để phát triển sản xuất. Theo đó, nguồn kinh phí này sẽ được phân bổ cho các xã để đầu tư phát triển mô hình sản xuất, dạy nghề, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, hỗ trợ các làng nghề nông thôn, phát triển các sản phẩm nông thôn tiêu biểu... Đây là hỗ trợ của tỉnh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn, đặc biệt chú trọng tới việc xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất bền vững, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như nâng cao thu nhập cho nông dân.  
 
 D.Q
 
,