Trên 98% mẫu nông sản đạt an toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 06:20, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn từ nay đến hết năm 2020. 
 
Theo đó, toàn tỉnh Lâm Đồng phải đạt trên 98% số mẫu nông sản đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, có ít nhất 5.000 hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; phát triển thêm tối thiểu 20 mô hình chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm…
 
Những nhiệm vụ trọng tâm gồm: lồng ghép nguồn vốn đầu tư mở rộng hoạt động chuỗi liên kết; ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc nông sản; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm...
 
VŨ VĂN
,