Cung ứng trứng giống tằm - nông dân gặp khó khăn

Cập nhật lúc 06:42, Thứ Ba, 28/04/2020 (GMT+7)
Nhu cầu sản xuất đặt ra trong giai đoạn hiện nay là cần phải có giống tằm lưỡng hệ năng suất cao, cho chất lượng tơ tốt, thích nghi với điều kiện nóng ẩm ở Việt Nam. Trong khi đó, Lâm Đồng là tỉnh trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm của cả nước, chiếm tới 80% diện tích nên rất cần các bộ, ngành Trung ương quan tâm, tháo gỡ khó khăn.
 
Trồng dâu, nuôi tằm đang được bà con nông dân Lâm Đồng chú trọng, việc quan tâm tháo gỡ khó khăn về thiếu hụt trứng giống tằm sẽ giúp ngành dâu tằm tơ Việt Nam phát triển bền vững.
Trồng dâu, nuôi tằm đang được bà con nông dân Lâm Đồng chú trọng, việc quan tâm tháo gỡ khó khăn về thiếu hụt trứng giống tằm sẽ giúp ngành dâu tằm tơ Việt Nam phát triển bền vững.
 
Giống tằm lưỡng hệ đang được nhập 90% qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc (chủ yếu là giống LQ2), không được kiểm tra chất lượng và kiểm soát dịch bệnh dẫn tới rủi ro cao cho người sản xuất. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra thì việc nhập giống tằm từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch không triển khai được càng làm cho thiếu giống tằm lưỡng hệ, đặc biệt là ở Lâm Đồng. Việc nhập khẩu chính ngạch giống tằm từ Trung Quốc vào Việt Nam để đảm bảo chất lượng trứng giống và an toàn dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn đàm phán và xúc tiến thương mại, chưa được phía đối tác chấp thuận. Hơn thế nữa, phía Trung quốc chỉ xuất bán tằm lai, không xuất bán tằm giống thuần.
 
Mặc dù đã có một số nghiên cứu để lai tạo các giống lưỡng hệ kén trắng của Việt Nam nhưng độ ổn định của các giống này chưa cao, tỷ lệ lên tơ và chất lượng tơ còn thấp. Số lượng cũng chưa nhiều để cung cấp cho sản xuất. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng Nguyễn Tạo cho biết: Sau kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) về nội dung Hiệp hội Dâu tằm tơ Việt Nam cũng như địa phương gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh do tình trạng thiếu hụt trứng giống tằm để đảm bảo hoạt động sản xuất và phát triển ngành dâu tằm tơ trước mắt và lâu dài cho nông dân trồng dâu và nuôi tằm, phía Bộ NN và PTNT đã có văn bản trả lời ngày 4/3/2020 và đề ra giải pháp cụ thể cũng như có những động thái tích cực giúp tháo gỡ khó khăn cho nông dân trồng dâu nuôi tằm của Lâm Đồng nói chung và các tỉnh, thành trong cả nước nói riêng. 
 
Cụ thể, để phát triển bền vững, hiệu quả ngành dâu tằm tơ trên cả nước nói chung và ở Lâm Đồng nói riêng, Bộ NN và PTNT đã triển khai tổ chức hội nghị “Phát triển chăn nuôi tằm bền vững” vào ngày 6/3/2020 tại Lâm Đồng để đánh giá tổng thể ngành dâu tằm tơ của Việt Nam, đưa ra giải pháp phát triển bền vững. 
 
Vừa qua, Bộ NN và PTNT cũng đã cho phép kéo dài Dự án “Phát triển hệ thống giống tằm, dâu” và tiếp tục cho triển khai 3 đề tài nghiên cứu, trong đó có đề tài về giống tằm lưỡng hệ kén trắng tại Lâm Đồng. 
 
Trong khi đó, Lâm Đồng là một tỉnh trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm, chiếm 80% diện tích dâu của cả nước. Vì vậy, Bộ NN và PTNT cũng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần đánh giá lại thực trạng tình hình trồng dâu nuôi tằm, việc cung ứng, sử dụng giống tằm và sản xuất dâu tằm tơ của tỉnh. Trên cơ sở đó sẽ phối hợp với các cơ quan của Bộ NN và PTNT xây dựng kế hoạch phát triển bền vững đối với lĩnh vực này.
 
Theo đó, được biết Bộ NN và PTNT đã có văn bản gửi các Bộ Công thương, Bộ Tài chính, các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, các bộ, ngành liên quan và các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc nhập khẩu trứng tằm lưỡng hệ kén trắng phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất trong nước. Chỉ đạo Cục Thú y, Vụ Hợp tác quốc tế và các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tốc độ đàm phán để có thể nhập chính ngạch giống tằm lưỡng hệ kén trắng của Trung quốc vào Việt Nam, nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng trứng giống, đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm.
 
Chỉ đạo Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Cục Chăn nuôi chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiên cứu tập trung nghiên cứu để lai tạo các giống tằm cao sản thế hệ mới có chất lượng tốt, thích nghi tốt với điều kiện khí hậu của Việt Nam, nhằm chủ động nguồn cung giống tằm trong nước, nhất là giống lưỡng hệ kén trắng. Nghiên cứu sản xuất giống tằm trong nước kết hợp với nhập khẩu các giống tằm năng suất cao. Tiếp thu nhanh các tiến bộ kỹ thuật cả về giống và công nghệ.
 
Khuyến khích ngành dâu tằm tơ sản xuất theo chuỗi sản phẩm, doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu. Nâng cao năng lực các cơ sở cung ứng giống tằm, dâu, từng bước hoàn thiện hệ thống nhân giống và phát triển giống tằm, dâu, đặc biệt khuyến khích các cơ sở nuôi tằm cấp II để cung cấp giống cho sản xuất.
 
NGUYỆT THU
,