Đạ Tẻh: Tăng nhanh giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích

Cập nhật lúc 05:16, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)
Thống kê của huyện Đạ Tẻh cho biết, từ năm 2015 đến nay, huyện đã hỗ trợ 19,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để hỗ trợ người dân trên địa bàn chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất.
 
Huyện đến nay đã thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng từ những loại cây có giá trị kinh tế thấp sang các loại cây trồng có giá trị cao; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng vùng sản xuất cánh đồng lớn để sản xuất nông sản đặc sản của địa phương (gạo sạch, nếp Quýt); tổ chức sản xuất tập trung (cao su, tre tầm vông) và các vùng chuyên canh (dâu); chú trọng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa (VietGAP, GlobalGAP); xây dựng thương hiệu… 
 
Nhờ phát triển nông nghiệp theo chiều sâu, hướng đến chất lượng và hiệu quả nên giá trị sản phẩm tính trên một đơn vị diện tích tại Đạ Tẻh đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Cụ thể, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích ước đạt 91,46 triệu đồng/ha/năm, tăng 35,8% so với năm 2015.
 
GIA KHÁNH
,