Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số hơn 97.500 cây giống sản xuất

Cập nhật lúc 06:43, Thứ Ba, 28/04/2020 (GMT+7)
Số liệu tập hợp trong 5 năm qua, chính quyền thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ hơn 525 triệu đồng cho 418 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số mua hơn 97.500 cây giống cà phê arabica, robusta, bơ ghép để chuyển đổi sản xuất bền vững trên địa bàn. 
 
Cùng với đó, chính quyền thành phố Đà Lạt còn hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho 145 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống vật nuôi, cây trồng, nông cụ sản xuất, kinh doanh nông sản nhằm đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. 
 
Đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ gần 1.800 ha rừng cho 65 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thu nhập ổn định bình quân 16 - 18 triệu đồng/hộ/năm...
 
VĂN VIỆT
,