Phi Liêng gần 4 tỷ đồng vốn đầu tư sản xuất nông nghiệp

Cập nhật lúc 06:02, Thứ Sáu, 24/04/2020 (GMT+7)
Từ các nguồn vốn thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo 135 và nguồn vốn 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững, từ năm 2015 đến nay, xã Phi Liêng (Đam Rông) được đầu tư 4 tỉ đồng để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng như cà phê, bơ, sầu riêng, mắc ca và nuôi dê bách thảo. 
 
Qua việc triển khai nguồn vốn giảm nghèo đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, nâng cao đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ ngèo trên địa bàn xã cuối năm 2019 còn 9,26%.
 
VĂN TÂM
,