Giảm giá 10% trong 3 tháng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Cập nhật lúc 10:51, Thứ Năm, 28/05/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện phương án giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dich bệnh Covid-19.
 
Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phương án giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng 10%/tháng trong thời gian 3 tháng (tháng 4, 5, 6/2020) đối với các chợ (được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước) trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
 
Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính tiếp tục rà soát và yêu cầu các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Di Linh căn cứ mức giá tối đa được UBND tỉnh phê duyệt, mức giá đang thực hiện thu và tình hình thực tế để có phương án giảm giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ nhằm hỗ trợ khó khăn cho các tiểu thương trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.
 
AN NHIÊN
,