2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)
Toàn tỉnh Lâm Đồng đã thông qua mục tiêu trong 5 năm tới phát triển 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, ổn định tối thiểu 50.000 ha diện tích sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị với 32.000 hộ nông dân tham gia, phấn đấu đạt tỷ lệ 50% giá trị nông sản tiêu thụ theo hợp đồng.
 
Cùng với đó, Lâm Đồng tăng lên khoảng 75.000 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, có 1.600 ha sản xuất theo quy trình hữu cơ, 1.000 ha sản xuất nông nghiệp thông minh. Tiếp tục cải tạo, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả, giảm tỷ lệ diện tích thu nhập dưới 50 triệu đồng/ha/năm xuống còn 5%. 
 
Những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển ngành nông nghiệp Lâm Đồng toàn diện, bền vững và hiện đại trong thời gian tới gồm: Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thủy lợi và điện sản xuất...
 
VŨ VĂN
 
,