Hoàn thiện dây chuyền công nghệ, ổn định sản xuất

05:06, 25/06/2020

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) hiện đã làm chủ sâu về công nghệ sản xuất alumin, công suất vận hành nhà máy tăng từng năm và vượt công suất thiết kế tối đa.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) hiện đã làm chủ sâu về công nghệ sản xuất alumin, công suất vận hành nhà máy tăng từng năm và vượt công suất thiết kế tối đa.
 
Vận chuyển sản phẩm alumin. Ảnh: LDA
Vận chuyển sản phẩm alumin. Ảnh: LDA
 
Phải khẳng định rằng, trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, Công ty LDA phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Công suất nhà máy chưa đạt, nhiều tồn tại của Nhà thầu EPC để lại chưa được khắc phục, thiết bị xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa. Giá alumin trên thị trường tăng giảm theo chu kỳ; khi giảm thường giảm sâu, khi giá bán cao thì giá vật tư đầu vào chính như than, xút cũng tăng theo. Đặc biệt, đây là dự án thử nghiệm sản xuất, chế biến alumin đầu tiên của Việt Nam nên có yêu cầu nghiêm ngặt, khắt khe về an ninh chính trị, an toàn môi trường, tác động xã hội và hiệu quả kinh tế… được dư luận rất quan tâm. 
 
Nhờ sự quyết liệt của lãnh đạo Công ty, tinh thần nhiệt huyết, đoàn kết, sáng tạo của tập thể kết hợp nhiều giải pháp đồng bộ, đến nay, LDA đã đạt được một số kết quả khả quan. Nhờ làm chủ sâu về công nghệ sản xuất alumin, công suất vận hành nhà máy tăng từng năm. Đến năm 2018, Nhà máy đạt và vượt mức thiết kế, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Năm 2020, dự kiến sản lượng đạt 690.000 tấn alumin quy đổi, vượt xấp xỉ 6,2% so với công suất thiết kế tối đa.
 
Chất lượng sản phẩm đạt loại I. Tất cả các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt tốt, nhiều chỉ tiêu quan trọng như tiêu hao than, xút giảm sâu so với thiết kế. An toàn sản xuất và an toàn môi trường cơ bản đảm bảo, mức độ tin cậy cao và bền vững. Dây chuyền, thiết bị của nhà máy, cơ sở vật chất được củng cố tốt. Đặc biệt, đẩy mạnh tin học hóa - tự động hóa trong sản xuất và quản lý, vận hành tin cậy, tăng năng suất, giảm nhân lực… tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 
 
Trong 5 năm tiếp theo, mục tiêu mà LDA đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh chương trình chuẩn hóa, tối ưu hóa mọi mặt quản lý, từng bước cường hóa, đạt công suất sản xuất 740.000 tấn alumin quy đổi vào năm 2024. Chăm lo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Phấn đấu đạt mức cạnh tranh với các nhà máy sản xuất alumin trên thế giới. Cùng với việc nâng dần công suất sản xuất thì tiêu thụ sản phẩm cũng được chú trọng. 
 
LDA dự kiến tổng lợi nhuận hàng năm khoảng 30 tỷ đồng. Đến năm 2025, lao động dự kiến còn 1.359 người, giảm 55 người so với năm 2020. Trên cơ sở kế hoạch tăng năng suất lao động của các năm, tiền lương bình quân năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2025 dự kiến lương bình quân đạt 12,9 triệu đồng/người/tháng.
Để đạt được mức sản lượng và các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 như dự kiến, giải pháp mà LDA đặt ra trong giai đoạn tới là đẩy mạnh quản lý kỹ thuật công nghệ, thiết bị; quản lý an toàn môi trường. Đặc biệt, trong công tác quản lý, tiếp tục thực hiện và hoàn thành Chương trình tái cơ cấu theo chương trình tái cơ cấu của TKV; nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, tăng năng suất, tiết giảm lao động, phấn đấu mục tiêu tiết giảm 10 - 20 lao động mỗi năm; từng bước cơ cấu lại lực lượng lao động theo hướng nâng cao tỷ lệ lao động IT; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm, tin học hóa trong công tác quản lý; hình thành cơ sở dữ liệu lớn, dùng chung trong toàn Công ty.
 
ĐÔNG ANH