Đà Lạt: Nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích lên 450 triệu đồng/ha/năm

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)
Đà Lạt đã đưa ra mục tiêu nâng giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích lên 450 triệu đồng/ha/năm trong thời gian đến.
 
Với tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn 10.690 ha, trong đó diện tích cây lâu năm là 5.425 ha, còn lại là cây trồng hàng năm, Đà Lạt lâu nay đã triển khai hiệu quả chương trình nông nghiệp công nghệ cao. 
 
Hiện Đà Lạt có 6.730 ha ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn, tăng 35,7% so với năm 2016, giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích đã đạt khoảng 400 triệu đồng/ha/năm, tăng 48,2% so với năm 2016. Hiện nay tại thành phố này có những nhà kính trồng hoa công nghệ cao với các loại hoa cao cấp như Lily có thu nhập từ 2,5-3 tỷ đồng/năm/ha. 
 
VIẾT TRỌNG
,