Di Linh có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật lúc 05:09, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)
Những năm qua, huyện Di Linh đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (NTM), chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt 6.804 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện Di Linh đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo như: tổ chức “Ngày thứ Bảy vì nông thôn mới”, “Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”, thành lập Tổ công tác chuyên trách của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện chương trình NTM; hỗ trợ mỗi thôn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu 100 triệu đồng... Từ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện đã đạt nhiều kết quả tích cực, hình thành nhiều khu dân cư kiểu mẫu và nhiều mô hình điển hình về xây dựng NTM. Đến nay, toàn huyện đã có 15/18 xã đạt chuẩn NTM, đạt 83,3%; 84,2% xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 2 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao, trong đó có 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 22 thôn đạt thôn kiểu mẫu về NTM.
 
NDONG BRỪM
,