Di Linh có khoảng 151 ha ao, hồ nuôi trồng thủy sản

Cập nhật lúc 05:12, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)
Nhờ quan tâm, chú trọng đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, nên hệ thống ao, hồ, đập trên địa bàn huyện Di Linh đã được khai thác có hiệu quả để nuôi thả các loại cá có thế mạnh. Theo thống kê mới đây, toàn huyện hiện có hơn 900 hộ dân và một số đơn vị, doanh nghiệp đầu tư nuôi thả cá, với tổng diện tích mặt nước 151 ha. Ngoài hệ thống ao, hồ nhỏ, nhiều hộ còn sử dụng diện tích mặt nước của các công trình hồ thủy lợi và hồ thủy điện để nuôi cá lồng. Hiện nay, ngoài một đơn vị đầu tư nuôi cá tầm tại hồ Ka La, xã Bảo Thuận với quy mô 196 lồng thì tại khu vực hồ Thủy điện Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 cũng có nhiều hộ dân, doanh nghiệp đang quan tâm đầu tư phát triển nghề nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn. Sản lượng cá các loại bình quân thu được hàng năm đạt khoảng 1.000 tấn.
 
NDONG BRỪM
,