Hơn 142 tỷ đồng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 05:18, Thứ Năm, 25/06/2020 (GMT+7)
Thống kê trong 5 năm qua, huyện Đạ Tẻh huy động hơn 142 tỷ đồng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Cụ thể, nguồn vốn ngân sách Nhà nước hơn 97,5 tỷ đồng, nguồn vốn Nhân dân đối ứng 44,7 tỷ đồng.
 
Trong đó, Chương trình 135 với phương châm “Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ vật tư”, huyện Đạ Tẻh đạt tỷ lệ hơn 81% hệ thống đường giao thông được nhựa hóa, cứng hóa, bê tông hóa, tăng 34,6% so với năm 2010. Đồng thời, kiên cố hóa 80% kênh mương thủy lợi. Hạ tầng điện phát triển rộng khắp với 176,5 km đường dây hạ thế 1 pha và 3 pha, 245 trạm biến áp phân phối với dung lượng hơn 20.310kVA.
 
Đến nay, so với năm 2016, chương trình phát triển nông nghiệp theo chiều sâu ở huyện Đạ Tẻh với tổng diện tích gieo trồng đạt 24.256 ha, tăng 10%. Cơ cấu cây trồng lâu năm tăng 23,7%, cây trồng hàng năm giảm 18%. Năng suất cây trồng tăng từ 7-10%. Ước giá trị thu nhập đạt 97 triệu đồng/ha vào cuối năm 2020, tăng 42,6%.
 
VŨ VĂN 
,