Huy động 39.455 tỷ đồng đầu tư nông thôn mới

Cập nhật lúc 04:25, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)
Theo ngành nông nghiệp chức năng, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động 39.455 tỷ đồng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong đó, chiếm tỷ lệ 76,8% nguồn vốn tín dụng, 18,5% nguồn vốn ngân sách nhà nước, 4,7% nguồn vốn doanh nghiệp, Nhân dân. 
 
Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chiếm tỷ lệ 94,6% số xã và 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh. 
 
Đáng kể các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ở Lâm Đồng tiếp tục được xây dựng, nâng cấp hoàn thiện. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh hơn 90%; thu nhập người nông dân ước đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,35%...
 
VŨ VĂN 
,