Lạc Dương: Diện tích cây trồng tăng nhanh

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Hai, 15/06/2020 (GMT+7)
Thống kê của ngành chức năng Lạc Dương cho biết, diện tích cây trồng nông nghiệp trên địa bàn huyện đã tăng nhanh trong 5 năm gần đây. 
 
Cụ thể, tổng diện tích cây trồng bình quân tăng 8% mỗi năm, từ 9.613 ha trong năm 2015 đến thời điểm này đã đạt 14.112 ha. Trong đó, diện tích trồng rau chiếm nhiều nhất với 5.848 ha, tăng 2.236 ha; kế đến là diện tích canh tác cây cà phê với 4.671 ha, tăng 1.079 ha; diện tích trồng hoa chiếm vị trí thứ ba với 1.445 ha, tăng 765 ha. Phần diện tích còn lại là các cây trồng khác. 
 
Cùng với diện tích canh tác tăng, người dân trên địa bàn còn áp dụng nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng nông nghiệp công nghệ cao nên giá trị sản xuất của huyện Lạc Dương cũng tăng nhanh với mức gần 19% mỗi năm.
 
GIA KHÁNH
,