Lạc Dương: Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập đạt 380 triệu đồng/ha

Cập nhật lúc 05:11, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)
Huyện Lạc Dương đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2025, nâng thu nhập giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 380 triệu đồng/ha. 
 
Sản xuất nông nghiệp của Lạc Dương đến nay theo đánh giá, phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa với năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả ngày càng tăng; một số sản phẩm có thương hiệu trên thị trường trong nước như rau, hoa, dâu tây, cà phê Arabica. Diện tích gieo trồng của huyện tăng qua từng năm, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất đạt giá trị kinh tế cao. 
 
Thống kê của huyện cho biết, giá trị sản xuất tăng bình quân trên 18,8% hằng năm; tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện chiếm trên 44,5%. Đến nay, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 290 triệu đồng/ha/năm. 
 
Trong thời gian đến, Lạc Dương sẽ bố trí lại cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, địa hình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tập trung thâm canh, chuyển đổi giống và áp dụng khoa học kỹ thuật đối với cây cà phê để nâng cao năng suất, chất lượng; hình thành những vùng chuyên canh cà phê áp dụng công nghệ cao. 
 
Huyện cho biết cũng sẽ mở rộng diện tích trồng rau, hoa chất lượng cao; phát triển cây dược liệu tại những nơi có điều kiện; duy trì diện tích cây lương thực như bắp, lúa để đảm bảo nguồn lượng thực tại chỗ; chú trọng phát triển các thương hiệu nông sản hàng hóa như rau, hoa, cà phê Arabica Lạc Dương.
 
Huyện cũng từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản; thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Huyện cũng chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực, xây dựng các mô hình điểm; gắn sản xuất với chế biến và thị trường, thực hiện tốt việc gắn kết “4 nhà”, gồm nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước; khuyến khích, hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; phát triển các mô hình kinh tế trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác; tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thâm canh, nâng cao năng suất cây trồng, sử dụng giống mới và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị đất canh tác.
 
GIA KHÁNH
,